Roztoky 2016

V nedeľu 5. 6. 2016 sa v obci Banské v hojnom počte opäť stretli nadšenci folklóru, hudby, spevu a tanca na 25. ročníku okresnej súťažnej prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov - ROZTOKY 2016. Zo 17 speváckych skupín, 2 sólistov inštrumentalistov, ľudovej hudby a 10 spevákov sólo/duo odborná porota udelila zlaté a strieborné pásmo a z každej kategórie vybrala najlepších, aby náš okres ďalej úspešne reprezentovali vo vyššom kole súťaže. Podujatie pripravilo Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a obec Banské s finančnou podporou MO Matice slovenskej. Odbornú porotu tvorili Ľubomír Varinský – predseda poroty (dlhoročný folklorista a zbormajster z Košíc), Jana Pitková (bývalá speváčka Lúčnice a Šarišanu z Prešova) a Viliam Gurbaľ (multiinštrumentalista, folklorista a zbormajster Zboru sv. Cecílie z Košíc).

VÝSLEDKY :


1. SÓLO / DUO
ZLATÉ PÁSMO s POSTUPOM: Anna Adamová (Vechec) FSk Kňahinka
ZLATÉ PÁSMO s NÁVRHOM na POSTUP: Soňa Metyľová (Vranov nad Topľou)
ZLATÉ PÁSMO:
Michal Litvin (Banské)
Lukáš Bičej (Nová Kelča)
Ľuboslav Jurovčák (Nižný Hrušov)
Klaudia Kokoruďová a Mária Hricová (Vranov nad Topľou) FSk Kňahinka

STRIEBORNÉ PÁSMO :
Ján Šarišský (Bystré)
Mária Klimová (Kladzany)
Helenka Sabolová a Anka Korytková (Cabov)
Bartolomej Ragančík a Eva Mihalčinová (Komárany)

2. SPEVÁCKE SKUPINY
ZLATÉ PÁSMO s POSTUPOM: ŽSSk FS Vranovčan (Vranov n. T.)
ZLATÉ PÁSMO s NÁVRHOM na POSTUP: FSk Rovina (D. Klčovo) – ženy
ZLATÉ PÁSMO:
FSk Čaklov – ženy
FSk Rovina (D. Klčovo) – muži
FSk Bančan (Banské) – ženy
MSSk Hrušovčan (Nižný Hrušov)
ŽSSk Komanička (Zámutov)

STRIEBORNÉ PÁSMO :
FSk Brežinky (Cabov)
FSk Porubjanka (Kamenná Poruba)
FSk Bančan (Banské) – muži
FSk Vederko (Čierne nad Topľou)
FSk Čaklov – muži
ŽSSK Vechcovčanky (Vechec)
ŽSSk Juskovčanky (Juskova Voľa)
ŽSSk Verbina (Sedliská)
FSk Lipka (Komárany)
Vranovskí heligonkári (Vranov n. T.)

3. ĽUDOVÉ HUDBY
ZLATÉ PÁSMO s POSTUPOM: ĽH FS Rovina

4. SÓLISTI INŠTRUMENTALISTI
ZLATÉ PÁSMO s POSTUPOM: Pavol Kaľuha - akordeón
STRIEBORNÉ PÁSMO: Ján Hurný – heligónka

CENA MATICE SLOVENSKEJ : Michal Litvin – za šírenie a uchovávanie ľudových tradícií

Folklórna skupina Kňahinka
Copyright © 2018