Kontakt

Kontaktné údaje

Michal Kertis
00421 902 105 600
info@knahinka.sk

Fakturačné údaje

Záujmové združenie obnovy folklóru,
ľudových tradícií a remesiel - KŇAHINKA
Čičava 24, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO : 37 788 493
DIČ : 202 1649 740Folklórna skupina Kňahinka
Copyright © 2018